Admitere România 2016 – 2017

+

admitere-thumbnail

Acte necesare  pentru admitere (studii universitare) 2016 – 2017:

1. Cerere de înscriere – formular tip (se va putea obţine la consulat în momentul admiterii sau îl găsiţi în arhiva cu metodologia, Anexa 4)

2. Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie) și buletin/carte de identitate, care atestă domiciliul stabil (copie);

3. Copie legalizată a certificatului de naştere (în limba română);

4. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

5. Susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere, conform art. 1, alin. 3 din metodologie, după caz;

6. Diploma de bacalaureat (copie legalizată);

7. Foaia matricolă privind studiile liceale, în care sunt înscrise şi notele / calificativele obţinute la bacalaureat (copie legalizată ).

8. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

9. Declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (copie legalizată).

8. 1 Fotografie 3/4, care se aplică pe cerere

Acte  necesare pentru admitere la liceu 2016 – 2017:

1. Cerere de înscriere – formular tip (îl găsiţi în arhiva cu metodologia, anexa 1b);

2. Copie după Paşaport și carte de identitate a candidatului şi al părinţilor/tutorilor legali care atestă domiciliul stabil în străinătate;

3. Certificat de naștere (copie);

4. Susținerea originii etnice române, prin declarație pe propria răspundere/tutore legal, conform art. 2, pct.1, 2 (după caz) din metodologie;

5. Declarația notarială a părintelui (tutorelui legal) privind școlarizarea elevului/ei minor/e și toate responsabilitățile ce decurg din școlarizarea elevului/ei pe teritoriul României;

6. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, respectiv V-IX (copie) – detalii în metodologie;

7. Diplomă/certificat de finalizare a studiilor gimnaziale efectuate în țara de domiciliu;

8. Recomandarea, în scris, a ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul preuniversitar teologic (după caz);

9. Declarație notarială că nu deține carte de identitate emisă de autoritățile române;

10. Solicitarea părinților/tutorelui de înscriere a elevului la admitere pentru o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii, după caz.

11. 1 Fotografie ¾ care se aplică pe cerere;

 

Perioada de depunere a dosarelor 2016 – 2017:

Preuniversitar: 10 – 16 iulie 2016

Cahul
11.07.2015 – 12.07.2016

Chişinău
13.07.2015 – 14.07.2016

Bălţi
15.07.2015 – 16.07.2016

Învățământ superior: 17 – 31 iulie 2016

Bălţi
18.07.2015 – 20.07.2016

Chişinău
22.07.2015 – 23.07.2015 şi 25.07.2015 – 26.07.2016

Cahul
28.07.2015 – 30.07.2016

 

 

 

Metodologia de admitere 2016 – 2017:

Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate în învăţământul preuniversitar din România.

DESCARCĂ METODOLOGIE ELEVI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2016 – 2017

DESCARCĂ METODOLOGIE STUDENȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2016 – 2017

 

wallpapers romania tricolor

 

Sursa :  http://gorobic.com/

3 comments

 1. Alina Minciuna said on iulie 3, 2016 Răspunde
  Ce trebuie sa fac la punctul 2?Ajutatima va rog 2. Copie după Paşaport și carte de identitate a candidatului şi al părinţilor/tutorilor legali care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  • otopenimd said on iulie 5, 2016 Răspunde
   Salut ! Faceti o copie la actele de indetitatea (Pasaport,buletin) si legalizate la notar !
 2. otopenimd said on iulie 5, 2016 Răspunde
  Salut ! Faceti o copie la actele de indetitatea (Pasaport,buletin) si legalizate la notar.

Lasă un răspuns

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *